Αρχική σελίδα

22/06/2018

Ενημερωθείτε για την κατανομή των αποφοίτων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από το συνημμένο έγγραφο. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

21/06/2018

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών των μαθητών/τριών στο 1ο Γυμνάσιο Ρόδου στις  τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ για το σχολικό έτος 2018-19 πραγματοποιούνται  καθημερινά από 20/6/2018 έως και 29/6/2018, από τις 9:00 έως και τις 12:00.

Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Για την εγγραφή των μαθητών και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή πιστοποιητικό γέννησης

  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

  • Ατομικό Δελτίο Υγείας του/της μαθητή/τριας (μόνο για την Α΄ Γυμνασίου)

Κατά την εγγραφή στο σχολείο συμπληρώνετε επίσης την υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας. Ως κηδεμόνας προτείνεται να ορίζεται ο γονιός/κηδεμόνας που διαθέτει κωδικούς εφορίας (taxisnet).

18/06/2018

Οι έλεγχοι επίδοσης προόδου  Α! και Β! Γυμνασίου και η ολοκλήρωση επανεγγραφής για την επόμενη τάξη θα γίνεται από 20-29 Ιουνίου   .

Τα αποδεικτικά απόλυσης Γ! Γυμνασίουθα δίνονται από 25-29 Ιουνίου

 

 

Η ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ